Lovkrav för er
visselblåsarlösning

Nedan hittar du en enkel förklaring av gällande lagkrav angående skydd för visselblåsare i EU-länder, Storbritannien, USA, Kanada och Australien.

Intern nedtecknad visselblåsarpolicy

Åtgärdsplan för inrapporterade fall

Intern nedtecknade procedurer

Kommunikation till anställda

Intern och kunnig visselblåsar-kommitté

Konfidentiell och anonym kommunikationskanal

Intern nedtecknad visselblåsarpolicy

Åtgärdsplan för inrapporterade fall

Intern nedtecknade procedurer

Kommunikation till anställda

Intern och vald visselblåsar-kommitté

Konfidentiell och anonym kommunikation

Undvik negativ publicitet - innan det är för sent

Risk för böter efter den 17 dec 2023

Den 17 december 2023 måste alla företag med mer än 50 anställda ha en anonym visselblåsarordning.

Har du frågor? Kontakta våra försäljningsteam på +45 22 54 40 77

Vad kan rapporteras?

Misstanke eller kunskap om olagligt, oetiskt eller oregelbundet beteende inom eller runt företaget.

Vem kan rapportera?

Alla anställda, konsulter, leverantörer eller andra personer knutna till företaget, samt kunder, klienter eller andra intressenter.

Anonym rapportering

Anonyma rapporter är tillåtna i en visselblåsarmodell för att öka förtroendet för systemet, men de kan också göra undersökningar och lösning svårare.

Hur rapporterar man?

Rapportering och uppföljning sker enkelt via Whistleblowerr™ intuitiva gränssnitt, både för
konfidentiella och anonyma rapporter.

Allvarliga lagbrott

Till exempel ekonomiska oegentligheter, korruption, överträdelser av arbetsmiljölagen, överträdelser av dataskyddsregler och överträdelser av konkurrensregler.

En gemensam säkerhet

Konfidentialitet och skydd mot obehagliga konsekvenser är två av de mest betydande säkerhetsåtgärderna för att skydda de individer som rapporterar.