Bra

Riskerar ditt företag böter från EU?

Den 17 december 2023 måste alla företag med mer än 50 anställda ha en anonym visselblåsarordning.

00
Dagar
00
Tim
00
Min
00
Sek

Utdrag av kunder

Gör som tusentals företag

Skydda ditt företags rykte och integritet med ett anonymt rapporteringssystem som gör visselblåsning enkelt och säkert.

Uppfyller lagkraven i Sverige, EU, Storbritannien & USA

Säker & krypterad kommunikation

Uppfyller kraven enligt ISO och GDPR.

Anonym rapportering

Så fungerar det:

  • Visselblåsaren skapar en rapport och kan välja att vara anonym
  • Administratören tar emot rapporten och påbörjar undersökningen
  • Eventuell ytterligare information och bevis samlas in
  • Visselblåsaran får uppdateringar om vidtagna åtgärder
  • Visselblåsaran får en slutlig rapport och beslut
Vad är en visselblåsare?En visselblåsare är en anställd som rapporterar om någon olaglig, omoralisk eller bedräglig verksamhet som de har bevittnat eller blivit medvetna om på sin arbetsplats. Till exempel, om en företags revisor upptäcker att deras arbetsgivare är inblandad i ekonomisk bedrägeri eller förskingring, och de rapporterar detta till myndigheterna eller till medierna, betraktas de som en visselblåsare.

Vem är lagligt skyldig att implementera ett visselblåsarsystem?Enligt EU-lagstiftningen är företag med 50+ anställda som verkar inom den privata sektorn eller tillhandahåller offentliga tjänster skyldiga att ha en digital visselblåsnings-Lösning för rapportering på plats. Denna krav infördes i december 2021 med syfte att öka transparens och ansvarighet samt skydda visselblåsare mot repressalier. Programvaran bör möjliggöra för visselblåsare att anonymt, säkert och konfidentiellt skicka in sina rapporter och bör även innehålla ett spårningssystem för uppföljning och utredning. EU:s direktiv om skydd för visselblåsare fastställer minimistandarder för skydd av visselblåsare inom hela Europeiska unionen.

Sverige, Danmark och många andra medlemsstater har redan inkorporerat dessa standarder i sin nationella lagstiftning och implementerar direktivet, som för närvarande gäller för företag med 250+ anställda. Förväntningen är att det från slutet av 2023 kommer att gälla för företag med endast 50+ anställda.

Vem kan använda Whistleblowerr™ som plattform?Whistleblowerr™, som är en visselblåsarsystem, kan vanligtvis användas av alla personer som önskar rapportera en händelse med dåligt beteende, bedrägeri eller någon annan form av olagligt eller omoraliskt beteende som de har bevittnat på sin arbetsplats eller i samhället. Det kan inkludera anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter som har information att dela.

Whistleblowerr™ är utformad för att erbjuda en säker och konfidentiell plattform för visselblåsare att rapportera sina bekymmer utan rädsla för hämnd. I vissa fall kan programvaran också användas av personer utanför en organisation, såsom medlemmar av allmänheten, som önskar rapportera korruption eller annat felaktigt beteende inom regeringen eller andra offentliga institutioner. Syftet med Whistleblowerr™ är att uppmuntra människor att ta ställning mot felaktigt beteende och främja transparens och ansvar.

Vår mission

Vår mission på Whistleblowerr™ är att främja transparens och ansvar genom att erbjuda en säker plattform för anställda att rapportera omoraliskt eller olagligt beteende på arbetsplatsen. Vi tror att genom att uppmuntra visselblåsare att träda fram kan vi skapa ett mer etiskt och rättvist samhälle.

Vårt visselblåsarsystem säkerställer konfidentialitet och minskar risken för vedergällning, vilket underlättar utredningen och lösningen av rapporterade bekymmer. Genom att främja en kultur av transparens och ansvar kan vår programvara hjälpa organisationer att bygga förtroende och förebygga framtida händelser. Vårt mål är att skapa en bättre värld för alla genom att stödja visselblåsare och främja en kultur av integritet.