Kostnadsfri konsultation

Varaktighet: 15-30 min | Var: Teams | Pris: 0 kr.

Riskerar ditt företag böter, eller har ni full koll på er efterlevnadspolicy?

Efter den 17. december 2023 riskerar EU-företag böter för att ignorera denna lagstiftning.

Målgrupp: HR, IT och compliance, försäljning, marknadsföring, kommunikation, affärsutveckling, ledning, styrelse, rådgivande styrelse, intressenter eller investerare.

Charlie Rytter
Co-founder

Intern nedtecknad visselblåsarpolicy

Åtgärdsplan för inrapporterade fall

Intern nedtecknade procedurer

Kommunikation till anställda

Intern och vald visselblåsar-kommitté

Konfidentiell och anonym kommunikation

Undvik negativ publicitet - innan det är för sent

Risk för böter efter den 17 dec 2023

Vem bör delta i ett videomöte?Det är en bra idé om en beslutsfattare kommer från antingen IT-avdelningen, HR-avdelningen eller ledningen.

Hur lång tid tar ett möte?Det är inbokat i 30 minuter.

Vad kommer att hända på mötet?Eftersom det är ett gratis möte kommer agendan vara enkel.

· Du kommer att få klarhet i frågor om EU-förordningen som täcker alla företag med 50 anställda eller fler.

· Vi kommer att hitta en lösning för ditt företag så att ni inte står inför böter.

· Du kommer att få höra mer om vår workshop, där vi utbildar företag om efterlevnad.

Mötet kommer att pågå i ungefär 30 minuter och kommer att äga rum via Microsoft Teams.

Kostar det något?Nej

Hur fungerar det tekniskt?När du har valt en tillgänglig tid måste du svara på en enkät. Detta säkerställer att vi kan hitta den kompetens som behövs, eftersom en whistleblower-ordning täcker både ett ledningsmässigt, HR och IT-perspektiv.

Måste jag ladda ner något?Nej. När du har bokat en tid får du en bekräftelse via e-post. Den kommer att innehålla en länk till Microsoft Teams. Du kan själv välja om du vill visas på webbkamera, men det skulle vara trevligt att säga hej ansikte mot ansikte.

Vad är en whistleblower-ordning?En visselblåsarordning är ett system som ger en kanal för anställda eller personer inom en organisation att anonymt rapportera oegentligheter eller överträdelser utan rädsla för repressalier. Det främjar öppenhet och ansvarstagande.