Funktioner inkluderade

Färdiga formulär

Whistleblowerr™ levereras med färdiga och klara att använda frågeformulär som presenteras för visslaren vid inlämning av nya rapporter. Anpassade frågeformulär kan också läggas till för att möta specifika juridiska eller företagsspecifika krav inom varje organisation.

Enkel rapportering och hantering

Whistleblowerr™ möjliggör att visslaren kan skapa en rapport och förbli anonym. Administratören och/eller de utsedda mottagarna kan läsa och hantera inkomna rapporter, skapa anpassade rapportstatusar och understatusar för att effektivt hålla koll på alla rapporter. Samtidigt får visslarna kontinuerliga meddelanden när det har skett en ny uppdatering.

Kanaler och team

Skapa dina egna kanaler för korrekt arkivering och hantering av inkomna rapporter. Kanaler används ofta för olika avdelningar eller team. Varje kanal kan tilldelas en eller flera mottagare och har en unik uppsättning regler för påminnelser, utgångsdatum och fördefinierade frågeformulär.

90+ språk inkl. svenska

Whistleblowerr™ admin-panelen, inklusive e-postmeddelanden och frågeformulär som presenteras för visslaren, är tillgänglig på svenska, danska, norska, engelska, franska, tyska, spanska och över 90 andra språk. Alla mallar och textfält kan redigeras i admin-panelen om det behövs anpassning av specifika villkor eller definitioner för att möta kraven från din organisation.

Färdiga epost meddelanden

Whistleblowerr™ förenklar hanteringen av visslarapporter genom att erbjuda färdiga e-postmeddelanden som automatiskt skickas till visslare när det har skett nya uppdateringar eller åtgärder i varje ärende. Om du föredrar att skicka dessa meddelanden från ditt eget företagsnamn kan detta konfigureras i admin-panelen genom att använda din egen SMTP/TLS-server.

Anpassat utseende & känsla

Whistleblowerr™ admin-panelen kan anpassas för att passa din organisations varumärkesidentitet, till exempel genom att infoga din logotyp, ladda upp anpassade typsnitt, ändra färgscheman och justera textelement. CSS-kodning krävs för vissa av dessa ändringar, men om du behöver hjälp med att ändra utseendet i admin-panelen erbjuder vi denna tjänst mot en engångsavgift så att du kan koppla av och låta oss hantera anpassningen.

Revisionslogg

Alla ändringar sparas i revisionsloggen och kan nås av kontoinnehavaren i admin-panelen. IP-adresser loggas dock inte för att skydda visslaren och säkerställa säker och anonym rapportering.

Obegränsat antal mottagare

Whistleblowerr™ Premium levereras med en enda prenumeration och ett enda pris, oavsett antalet mottagare, anställda eller medlemmar i din organisation. Varje Whistleblowerr™-konto har en administratörsinloggning som har fullständig åtkomst till kontot och betraktas som kontoinnehavaren. Ytterligare mottagare (användare) kan läggas till i admin-panelen för att hjälpa till med hanteringen av inkomna rapporter inom organisationen.

Två-faktor autentisering

För att säkerställa en hög nivå av dataskydd kan två-faktors autentisering aktiveras för att skydda dina data och bidra till att säkerställa visslarnas identitet. Vi rekommenderar starkt att alla användare av Whistleblowerr™ aktiverar 2FA.

ISO- & GDPR-kompatibel

Whistleblowerr™ följer ISO 37002 och EU-direktiv 2019/1937. Riktlinjer för lagring av GDPR-data och GDPR-kompatibla prenumerationsmoduler för nya användare av SaaS-tjänster kan konfigureras i admin-panelen.

Prioritets hjälp

Vid skapandet av ett Whistleblowerr™-konto tilldelas du en dedikerad Success Manager som du kan kontakta via telefon, e-post eller genom att boka ett online-möte.

Stöd för flera enheter

Det är självklart, men Whistleblowerr™ admin-panelen stöder flera enheter som desktop, tablet och mobil.

Vi hjälper dig igång

Behöver du hjälp med att komma igång med din nya Whistleblowerr™-plattform? Inga problem. Mot en engångsavgift erbjuder vi en så kallad "Easy Onboarding" där vi sätter upp ett färdigt konto med en administratörsanvändare, följt av en anpassad varumärkesidentitet, skapande av upp till 3 anpassade frågeformulär och leverans av en online-workshop där du och ditt team kommer att introduceras ordentligt till plattformen. Kontakta oss för mer information.