Lovkrav til jeres
whistleblowerordning

Nedenfor finder du en simpel forklaring af gældende lovkrav vedrørende beskyttelse af whistleblowere i EU-medlemslande, Storbritannien, USA, Canada og Australien.

Intern nedskrevet whistleblowerpolitik

Behandlingsplan for
indrapporterede sager

Interne nedskrevet procedurer

Kommunikation til medarbejdere

Intern og kyndig whistleblower-komité

Fortrolig og anonym
kommunikationskanal

Intern nedskrevet whistleblowerpolitik

Behandlingsplan for
indrapporterede sager

Interne nedskrevne procedurer

Kommunikation til medarbejdere

Intern udvalgt whistleblower-komité

Fortrolig og anonym
2-vejs kommunikation

Undgå negativ omtale -før det er for sent

Risiko for bødestraf efter den 17. dec 2023

Den 17. december 2023 skal alle virksomheder med mere end 50 medarbejdere have en anonym whistleblowerordning.

Har du Spørgsmål? Ræk ud til vores salgsteam på telefon +45 22 54 40 77

Hvad kan indberettes?

Mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd i eller omkring virksomheden.

Hvem kan indberette?

Enhver medarbejder, konsulent, leverandør eller anden person knyttet til virksomheden, såvel som kunder, klienter eller andre
interessenter.

Anonym indberetning

Anonyme rapporter er tilladt i en
whistleblowerordning for at øge tilliden til ordningen, men kan også gøre undersøgelser og løsning af sager sværere.

Hvordan indberetter man?

Indberetning, opfølgning sker nemt via Whistleblowerr™ intuitive brugerflade, både ved fortrolige og anonyme indberetninger.

Alvorlige lovovertrædelser

For eksempel finansielle uregelmæssigheder, korruption, brud på arbejdsmiljølove, brud på databeskyttelsesregler, og brud på
konkurrenceregler.

En fælles sikkerhed

Fortrolighed og beskyttelse mod ubehagelige konsekvenser er to af de væsentligste sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte de personer, der indberetter.