Gratis sparring

Varighed: 15-30 min | Hvor: Teams | Pris: 0 kr.

Står din virksomhed til bødestraf, eller har I 100% styr på Jeres Compliance politik?

Efter den 17. december 2023, risikerer EU-virksomheder bødestraf, der ignorerer denne lovgivning.

Målgruppe: HR, IT & compliance, salg, marketing, kommunikation, forretningsudvikling, ledelse, bestyrelse, advisoryboard, stakeholder eller investor.

Charlie Rytter
Co-founder

Intern nedskrevet whistleblowerpolitik

Behandlingsplan for
indrapporterede sager

Interne nedskrevne procedurer

Kommunikation til medarbejdere

Intern udvalgt whistleblower-komité

Fortrolig og anonym
2-vejs kommunikation

Undgå negativ omtale -før det er for sent

Risiko for bødestraf efter den 17. dec 2023

Hvem skal deltage i et videomøde?Det er en god idé hvis en beslutningstager kommer fra enten IT-afdeling, HR-afdelingen eller ledelsen.

Hvor lang tid tager et møde?Der er sat 30 minutter af.

Hvad vil der foregå på mødet?Da der er tale om et gratis møde vil agendaen være simpel.

· Du opnår afklaring på spørgsmål om EU-regulativet der dækker alle virksomheder med 50 ansatte eller herover.

· Vi finder en løsning til Jeres virksomhed, så I ikke står til bødestraf.

· Du vil høre nærmere om vores workshop, hvor vi underviser virksomheder i compliance.
Mødets varighed vil være ca. 30 minutter og foregår via Microsoft Teams.

Koster det noget?Nej

Hvordan foregår det rent teknisk?Når du har valgt en ledig tid, skal du svare på et spørgeskema. Dette sikrer vi kan finde den kompetence der er behov for, da en whistleblower ordning både omfatter et ledelsesmæssigt, HR og IT-mæssigt perspektiv.

Skal jeg downloade noget?Nej. Når du har booket en tid, modtager du en bekræftelse via e-mail. I denne fremgår et link til Microsoft Teams. Du vælger selv om du ønsker at stå frem på webcam, men det kunne være dejligt at sige hej face-to-face.

Hvad er en whistleblowerordning?En whistleblowerordning er et system, der giver en kanal for ansatte eller personer inden for en organisation til anonymt at rapportere uregelmæssigheder eller lovovertrædelser uden frygt for gengældelse. Det fremmer gennemsigtighed og ansvarlighed.